Çatışma Yönetimi

  • Çatışma türleri
  • Çatışmaların kaynağı
  • Kişilik tipleri
  • Çatışma çözme stilleri
  • İkna etme becerileri

Kazanım:

İş ve özel İlişkilerde oluşan çatışmalara olumlu yaklaşarak  karşılıklı kazanç ilkesi uyarınca pozitif sonuçlara dönüştürmeyi öğrenmek.

X