Ekip Oluşturma ve Yönetim

  • Ekip tanımı
  • Kazanan ekiplerin yetkinlikleri
  • Ekipte yararlı olabilecek kişilik türleri
  • Roller
  • Ekiplerde sorumluluk
  • İşbirlikçi yaklaşım
  • Çatışmaların çözümlenmesi

Kazanım:

İş dünyasında ekip çalışmasının önemini idrak ederek; Takım ruhu oluşturma, sinerji yaratma, motivasyon ve ortak hedeflerin önemini fark etmek

X