Endüstri 4.0

  • Endüstri 4.0 Tasarım İlkeleri ve Kavramsal Çerçeve
  • Bilgi Entegrasyonu
  • Veri Teknolojileri
  • Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
  • Otomasyon ve Sensör Teknolojileri
  • Nesnelerin Interneti ve Endüstriyel Haberleşme Sistemleri
  • (3D Printing) Sistemleri
  • Üretim ve Hizmet Süreçlerinde Dijital İzlenebilirlik Sistemleri
  • Endüstri 4.0 için Teknoloji Yol Haritası Belirleme ve Proje Yönetimi

Kazanım: Endüstri 4.0’a giden yoldaki teknolojik adımlar,  şirketlerin içinde bulundukları sektörlere ve ihtiyaçlarına bağlı olarak Endüstri 4.0’a giden yolda Dijital Dönüşüm bileşenlerinin görülmesi, kavranması ve yönetimi yetkinliklerinin kazanılması

X