Etkin Yazışma Teknikleri

  • Yazılı İletişim ve Özellikleri
  • Genel Kurallar
  • İş Yaşamında Yazılı İletişim Şekilleri
  • Dilbilgisi ve İmla
  • Yazılı İletişimde Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Resmi Yazışma Kuralları ve İlgili Kanun

Kazanım: Gerek kurum içi, gerek kurumlar arası ve/vaya resmi kurumlarla yapılacak yazışmalarda, bilginin karşı tarafa yazılı ortamda doğru-net ve kesin bir şekilde aktarımının temel kurallarının farkındalığına ve bilgisine sahip olmak

X