İş Yaşamında Duygusal Zeka

Gerçek değişim için duygusal zekayı kullanmak

İçerik:

Duygusal zeka, eşit entelektüel kapasitesi, eğitimi ve deneyimi olan insanlar arasında neden bazılarının çok daha etkin ve başarılı olduğunun yanıtıdır. Müşteri hizmetleri temsilcilerinden CEO’lara kadar her seviyede yüksek başarı gösteren insanların benzer ortak noktaları olduğu saptanmıştır.

Sorumluluk arttıkça duygusal zekaya duyulan ihtiyaç da artıyor. İster yöneticilik, ister takım çalışması, ister ebeveynlik olsun, bireyin tüm yaşam alanlarını etkileyen duygusal zeka, aynı zamanda daha “kaliteli insan” olmanın da olmazsa olmaz bir parçasıdır ve geliştirilebilen bir özelliktir.

Duygusal zekanın 15 niteliği:

 1. Özsaygı
  2. Duygusal öz farkındalık
  3. İnisiyatif alabilmek
  4. Bağımsızlık
  5. Kendini gerçekleştirmek
  6. Empati
  7. Sosyal sorumluluk
  8. İnsan İlişkileri
  9. Stresi olumlu kullanabilmek
  10. Duygu denetimi
  11. Realite testi
  12. Esneklik
  13. Problem çözümü
  14. Optimizm
  15. Mutluluk

Duygusal zekanın yukarıda belirtilen özelliklerinin nasıl geliştirileceği yaşamın içinden örneklerle açıklanır. Zamanın elverdiği ölçüde farkındalığı arttırıcı, bireyin duygularıyla ilişki kurmasını amaçlayan birkaç egzersiz yaptırılır.

Kazanım:

Bilginin kazanıma dönüşmesinin yolu, o bilginin hayata geçirilmesiyle ortaya çıkar. Tam bir kazanımın ortaya çıkaracağı tablo, içerikte belirtilen on beş özelliği kişinin kendisine eklemesi, bir başka deyişle içselleştirmesiyle kalitesini yükseltmesi olacaktır.

Seminer katılımcıları öğrendikleri bilgiyi nasıl kalıcı hale getirecekleri ve içselleştirecekleri konusunda da bilgilendirilecektir.

X