Liderlik ve Yöneticilik

 • Yönetim ve liderlik rolleri
 • Lider – Yönetici farkı
 • Liderlik kuramları
 • Değişim yönetimi
 • Öğrenen organizasyon
 • Durumsal liderlik
 • Astın hazır olma düzeyi
 • Motivasyonel ihtiyaçlar
 • Delegasyon teknikleri
 • Koç’un rolleri
 • Koçlarda bulunması gereken yetkinlikler
 • Koçluk modelleri
 • Grup çalışmaları ve workshoplar

Kazanım:

Proaktif seçimlerle piyasanın değişen ihtiyaçlarının ötesine geçen, kriz dönemlerindeki tehditleri fırsata dönüştüren, “Öğrenen Organizasyon” yapısını kurumlara kazandırmak.

X