Olumlu Düşünme Farkındalığı

  • Pozitife odaklanmak
  • Kişiliğinizin beş boyutu
  • Zihin, hayal gücü, duygular, beden ve sezgi boyutlarını yeniden programlamak
  • Neden egzersize, diyete vb. başlıyoruz ama bitiremiyoruz?
  • Afirmasyonları oluşturmak
  • Düşünceleri uygulamaya geçirebilmek.

Kazanım:

Mutlu ve başarılı insanların düşünce yapılarını kavramak. Düşünce yapımızı değiştirerek yaşamımızı ve yaşam kalitemizi değiştirebileceğimizi görmek. Yaşam sevinci ve motivasyon kazanmak.

X