Raporlama Teknikleri

  • Neden Rapor Hazırlarız?
  • Rapor Türleri?
  • Rapor Hazırlama Aşamaları?
  • Rapor Hazırlayacak Kişinin Temel Soruları
  • Temel Kriterler ve Gözden Geçirme
  • Kurumsal Yönetim İçerisinde Olması Gereken Rutin Raporlar Listesi

Kazanım: Firmalar içerisinde bilginin toplanması, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi sürecinde raporların önemi, rapor ile “transaction list” arasındaki farklar, iş zekası raporları, özet rapor üretinceye kadar olan süreç adımları gibi bileşenlerin farkındalığı ve bilgisi.

X