Stratejik Düşünme ve Hedef Belirleme

  • Yönetmek Nedir? Yönetici Kimdir?
  • Yöneticininin Temel Sorumluluğu Olarak Stratejik Planlama
  • Stratejik Düşünme Yetkinliği – Stratejik Plan
  • Hedef Nedir? Nasıl belirlenir?
  • Problem Tanımlama ve Probleme Bütünsel Bakış
  • Problem – Strateji İlişkisi
  • Performans, Verimlilik Odaklı Strateji
  • Vaka Çalışmaları

Kazanım: Yönetmek, Stratejik Düşünmek, Hedef Belirlemek, Takip Etmek, Denetlemek, Performans – Verimlilik – Hedef Odaklı Stratejik Plan vb temel kavramlar ve süreç adımlarını öğrenmek.

X