• Stres tanımı
  • Stresin beynimizdeki işleyişi
  • Stresin kaynağı zihin haritalarımız
  • Zihin programlarımız, Algılarımız
  • Farkındalık ve yönetmeye geçiş
  • Stresi yönetmenin yolları

Kazanım:

Duygusal zekanın güçlendirilmesi ve duygu spekturumunun doğru şekilde kanalize edilmesinin öğrenilmesi sağlanır. Stres ve öfke yaratan zihinsel ve duygusal faktörler ve süreçler tanınır, belirlenir. Bunların tahrip edici ve zararlı olmayan pozitif dönüşümleri sağlanır. Rahatlama ve çözüm bulma yaklaşımları güçlendirilir. Empatik güç arttırılır.

X