Zaman Yönetimi

  • Zaman Kavramı
  • Kazanç: Hayatımızın Kontrolü
  • Zaman Hırsızları
  • Kontrol Planlama ile Başlar
  • Kişisel Zaman
  • Örgütsel Zaman
  • Proje Yönetiminde Zaman

Kazanım: Satın alınamayacak yegane kaynak olan “Zaman” bilincinin oluşması ve yönetme yetkinliği

X