Zihin Haritaları / Kurumsal Zihin Haritaları

  • Neden Zihin Haritaları?
  • Mesleklerimiz ve Zihin Haritalarımız Arasındaki İlişki?
  • Mühendisliğin Analitik Bakışı
  • Zihin Haritaları ile yaratıcı düşünceye geçiş
  • Bütünsel Bakış

Kazanım: Önce bireysel sonra gerekirse de kurumsal zihin haritalarını görmek. Bireysel veya kurumsal zihin haritalarını görerek, gelecek sorunlara, geleceğe öngörülü bir bakış sağlamak. Bütünün resmini görmek. Mühendisliğin, analitik zekanın yani sadece sol beyinden  bakmaktan, yaratıcı yani sağ beyni de kullanarak bütünsel, lider, inovatif bakışa geçiş.

X