Gençlerde Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama için 5 adım

1024 627 Arya Akademi

Gençlerde  Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama için 5 adım

Arya Akademi kurucusu, Danışman, Eğitmen ve Profesyonel Koç Gülay Savaş, 19 Mayıs’ın ve üniversite sınavının yaklaştığı şu günlerde gençlerimiz için güncel ve önemli olan “Meslek Seçimi ve Kariyer Planlama” konusuna değindi.

Anne babaların da çoçuklarının meslek seçiminde bilinçli olmaları gerektiğini kaydeden Gülay Savaş, öncelikle “Meslek” in sözlük tanımlarını açıklayarak, şunları söyledi:

“Meslek, bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları toplum tarafından belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere dayalı faaliyetler bütünüdür. Mesleğin  diğer tanımı ise, bireyin yeteneklerini , kendini geliştirme ve gerçekleştirme yoludur. Bireyin yaptığı faaliyet ilgi ve yeteneklerine hitap ediyorsa kişi mesleki açıdan doyum sağlar ve mutlu olur. Aynen Confucius’un da dediği gibi “Eğer sevdiğimiz bir işte çalışıyorsak, bir gün bile çalışmak zorunda kalmayız.”

Mesleğiniz yaşam tarzınızı belirler

Bireyin gelecekteki yaşam tarzını belirlemesinde dönüm noktası olan mesleki tercihini yaparken doğru ve isabetli karar verebilmesi için izleyebileceği basamakları anlatan Arya Akademi kurucusu, Eğitmen ve Profesyonel Koç Gülay Savaş, maddeleri şöyle sıraladı;

 1. Bireyin yeteneklerinin belirlenmesi (Ben neler yapabilirim?)
 • Yetenek belli bir eğitimden yararlanabilme gücüdür. Bireyin hangi eğitim programında başarılı olabileceğini gösterir.
 • Yetenek meslekteki başarıyı etkileyen etmenlerden biridir ve temel gerekliliktir.
 • Akademik yeteneğin , okulda derslerdeki başarının yada başarısızlığın araştırılması ,sözel yada sayısal düşünme yeteneklerinden hangisinde daha başarılı olduğunun belirlenmesi gerekir.
 • Bunun dışında cisimleri üç boyutlu görebilme, şekiller arasındaki benzerlik ve farklılıkları bulabilme gücünün belirlenmesi de araştırılması gereken yetenek alanıdır.
 • Sayısal düşünme gücüne sahip olmayan , Fen, Matematik gibi sayısal derslerde başarılı olmayan bir bireyin Tıp fakültesi, Diş Hekimliği, Mühendislikler gibi Matematik-Fen puanı ile öğrenci alan yüksek öğretim programlarında başarılı olması mümkün değildir.
 • Cisimleri üç boyutlu görebilme , bir evin planına bakarak o evin yapılış halini gözönünde canlandırabilme , bir şeklin açılımını düzlem üzerinde çizebilme gücüne sahip olan birey mimarlık eğitiminde başarılı olabilecektir.
 • Sözcükleri ustalıkla kullanamayan , zengin bir sözcük dağarcığına sahip olamayan kişinin dil ve edebiyat programında başarılı olması beklenemez.
 1. İlgi Alanlarının Belirlenmesi (Ben neleri yapmaktan hoşlanırım? )
 • Yetenekler, bireyin hangi eğitim programında daha başarılı olabileceğini gösterirken ilgiler, bireyin hangi faaliyetlerle uğraşmaktan zevk duyacağını belirler ve işin özüne iner.
 • İlgiler, yeteneklerle ilişkilidir. İlgi duyduğumuz alanlar çoğunlukla yetenekli olduğumuz alanlardır.
 • Seçilen meslek, insanlarla diyalogu mu, yönlendirmeyi mi, yönetmeyi mi, yoksa objelerle mi uğraşmayı, yoksa müziği, güzel sanatları mı içeriyor ve sizin ilginizi çekiyor mu?
 • Burada üzerinde durmamız gereken bir kavram da ÇOKLU ZEKA kavramı. Eğitim sistemimiz son zamanlarda Howard Gardner’ın çoklu zeka programı ile öğrenci merkezli olmaya çalışıyor.
 1. İş Değerlerinin Belirlenmesi (Ben ne istiyorum?)

Bireyin meslekte  nelere önem verdiğini , mesleki faaliyetin sonunda elde etmek istediği olanakları gösterir.

 • Kazanç mı?
 • Yaratıcılığı kullanma mı?
 • Liderlik mi?
 • Yeteneği kullanma mı?
 • İşbirliği yapma mı?
 • Ün sahibi olma mı?
 • Sosyal statü mü?
 • Düzenli yaşam mı? Vb.
 1. Kişilik Özelliklerinin Belirlenmesi (Karakterim nasıl?)

Meslek seçimi, bireyin kişiliğinin yansımasıdır.  Kişilik özelliklerimizi çok iyi tanıyıp, bu özellikleri gerektiren mesleklere yönelmeliyiz.

 1. İlgi Duyulan Mesleklerin İncelenmesi

Bireyin kendini yukarıda açıklanan şekliyle tanımasının ardırdan ilgi duyduğu meslekleri tanıması gerekiyor. Bireyin meslekler hakkında araştırmasını;

 1. a) Meslek mensuplarının yaptığı temel faaliyetler
  b) Çalışma ortamı
  c) Çalışma koşulları
  d) Çalışanlarda aranan nitelikler
 2. e) Mesleğe hazırlanma
  f) İlk işe giriş
  g) Meslekte ilerleme
  h) Kazanç
  ı) İş bulma olanağı ve mesleğin geleceği konularında yoğunlaştırması gerekir.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz gösterilmeyecek.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X