Hakkımızda

Dr. Müh. Gülay Savaş

Arya Akademinin misyonu; süreçlerinin uzmanı olan fakat verimsizlik sıkıntıları çeken, farklı ölçeklerdeki şirket ya da girişimcilerin; insan kaynağı ve bilgi teknolojilerini mevcut iş süreçlerine entegre edilmesiyle çok daha verimli ve hızlı yapılara dönüştürülmesidir. Alanında uzman ekibimiz, tüm şirket ve kurumların gereksinimlerine özel çalışmalarla, müşterilerinin “Akıllı Şirket & Akıllı Girişimci” olmasını hedefler.

Akıllı şirket dediğimiz yapı, “Ölçülebilir (verilerin toplandığı), Yönetilebilir ve Sürdürülebilir” bir yapıdır. Bu andan sonra şirket patronları, işi yapandan, işlerini yöneten ve anlık olarak şirket performansılarını görüntüleyebilir hale geçerler. İşi, insana, insanı teknolojiye entegre ettiğimiz bu yapıda, kurumlarda bir self-yönetim mekanizması oluşmaya başlar. Bundan sonra artık çalışma zamanının %60’ı sorun çözmekle değil, işi ilerletmek, yaratıcı çözümler üretmek yani ar-ge/ür-ge vb. sizi ileriye taşıyacak faaliyetlerle geçer.

Şirketlerde sorun, teknoloji satın alıp kurmak değil; bu teknolojiyi ve insan kaynağı yatırımını, birlikte etkin ve verimli kullanabilmektir.

İnsan kaynağından, yönetim organizasyon yapısına, kullanılan makinalardan teknoloji yatırımlarına kadar kusursuz bir işleyiş için eksik parçaları ve aksayan yönleri tespit ederek, size özel bir şekilde bu entegre yapıyı kuruyoruz.

0
Kişiye Eğitim
0
Firma Projesi
0
Yıllık Tecrübe

Arya Akademi olarak amacımız şirketler içinde “Ölçülebilir, Yönetilebilir ve Sürdürülebilir” bir iş yapısı kurmak.

X