İş Yaşamında Zaferin Beş Kuralı

474 234 Arya Akademi

İş Yaşamında Zaferin Beş Kuralı

Savaşın beş kuralı vardır. Ölçme, değerlendirme, hesaplama, kıyaslama ve zafer. Mevzi ölçmeyi, ölçme değerlendirmeyi, değerlendirme hesaplamayı, hesplama kıyaslamayı, kıyaslama ise zaferi doğurur.  (Sun Tzu)

Ben savaşırken herkes taktiklerimi görebilir; fakat hiç kimse asıl zaferin kaynağı olan stratejiyi göremez.(Sun Tzu)

Sun Tzu MÖ 500’de Wu Devleti’nde (Şimdiki Çin)’de yaşamış ünlü komutan, filozof ve askeri bilgedir. Sözleri asırlar sonra bile düşündürürken, Savaş Sanatı (The Art of War) kitabı, strateji üzerine yazılmış en eski ve en iyi çalışmalardan biridir ve askeri konularda ve ötesinde tarih boyunca çok büyük etkisi olmuştur.

Aradan yüzyıllar geçse de bazı temel kavramlar aslında değişmiyor. Eğer yukardan bakmayı biliyorsanız, zaferin ya da başarının temel formulünü görürsünüz. Esasında değişimlerin artık çok hızlı olduğu, bu global ve kapitalizm odaklı dünyada iş yaşamlarımızda başarılı olmak için hepimiz bir çeşit savaşın içinde kıyasıya mücadele veriyoruz. Dolayısıyla aradan binlerce yıl geçse de, insanoğlunun hayatta verdiği mücadele sadece biraz şekil değiştirdi. Artık savaşlarımız ormanlarda, dağlarda olmasa da, iş yaşamı dünyasında değişim ve capital canavarına karşı ayakta kalmanın savaşını veriyoruz.

Ve Sun Tzu’nun yaklaşık 2500 yıl evvel söylediği fomül, iş yaşamında şirketlerde başarının formula olarak söylenen yeni jenerasyon iş modeli adıyla tekrar gündemde.

Bu 5 kural 3 temel yapıda özetleniyor bu sefer ve deniyorki; başarı Ölçülebilir, Yönetilebilir ve Sürdürülebilir  bir iş yapısı (Şekil 1) gerektirir.

Şekil 1: Yeni Jenerasyon İş Modeli

Şekil 2: MRM Modeli Adımları

Yani yönetim sistemlerindeki karşılıkları, adımlarını ise Şekil 2’de görebilirsiniz.

  1. Kayıt Birliği (Yani ölçmek için bilgiyi topla)
  2. Veri Analizi (Analiz et)
  3. Yönetimsel Göstergeler Üzerinden Karar (Hesapla)
  4. İyileştirme Hedefleri (Gelişmek için yeni hedeflerini koy)
  5. Yönetsel Takip (Denetleme ve takip sistemini oturt)
  6. Sonuçlarla Yönetim
  7. Rekabet ile Karşılaştırma (Kıyaslama)
  8. Yeni Hedefler Koyma
  9. Başarıyı Yeni Zeminlere Taşımadır (Zafer )

Parantez içindeki ifadeler, Sun Tzu’nun zafer kuralının karşılığıdır.

Bir kez daha şunu görüyoruz. Bu toplumdaki girişimciler gerçekten başarılı ama bu başarı bir yere kadar maalesef geliyor ve büyüyerek batabiliyorlar. Büyümenin eşiğinde, o zafer sarhoşluğu anına gelmeden stratejilerimizi oturtmaz, şirketimiz içinde ölçülebilir, yönetilebilir ve sürdürülebilir bir system oturtmaz isek, durum gerçekten riskli. Belki o yüzden de, Türkiye’de 3.nesile geçebilen şirket oranı sadece %3.

Başarılı şirketleirn, dünyada tanımı şu şekildeymiş:

Türk gibi başla, Alman gibi devam et, İngiliz gibi bitir!

Herksinde bildiği gibi dünyada “Güneşi sönmeyen imparatorluk” tek! İngiltere!

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz gösterilmeyecek.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X