Şirketlerde Kurumsallaşma

400 200 Arya Akademi

KOBİLİFE DERGİSİ

ARALIK SAYISI

Konu: Yönetim danışmanlığı

Şirket: ARYA AKADEMİ  EĞİTİM, İLETİŞİM ve DANIŞMANLIK

Cevaplayan kişi ve şirket unvanı: Dr.Müh.Gülay SAVAŞ Kurucu ve Genel Müdür

Yönetim Danışmanları Derneği Üyesi

Sorular

Şirketinizin faaliyet alanlarından bahseder misiniz?

Öncelikli ana başlıklardan bahsedersem, bunlar “Eğitmenlik ve Danışmanlık” .

Danışmanlık hizmetimiz, “Kurumsal Yaşam Koçluğu” başlığı altında sunduğumuz bir hizmet. Peki nedir bu “Kurumsal Yaşam Koçluğu”?

Şirketlerin yönetimine bir bilim olarak bakılmaya başlamasından, yani yönetim biliminin ilk olarak Amerika’da Frederick Winslow Taylor ile doğuşundan bu yana 131 sene geçti. Taylor o zamanın koşullarına uygun olarak “Örgüt bir makinedir, insan da onun parçasıdır” demişti. Yaklaşık 80 sene sonra yönetime farklı bir bakış geldi. Humanistik psikolojinin babası Abraham Maslow şirketleri “Örgütsel bir davranış okulu” olarak tanımladı, insan odaklı yaklaştı ve motivasyona büyük önem verdi.

Amerika ve Avrupa’daki çoğu şirket senelerdir, yönetime bir bilim olarak bakılan bu yaklaşımlarla yönetiliyor. Yani bir şirket ilk kurulduğu anda bile kaç kişi olursa olsun, ne iş yaparsa yapsın bu kriterlere, değerlere göre yapısını kuruyor.

Değişime çoğu zaman kapalı, hala gelenekçi olan toplumumuza geldiğimizde ise çok farklı bir tablo ile karşılaşıyoruz. Hala babadan kalma usullerle iş yapan, hala “annesinin margarinini kullanan J ”, yapısını tamamen duygusal ilişkilerle kurmuş birçok şirket görüyoruz.

Son zamanlarda pek çok firma sahibinin ağzından sık sık şu ifadeleri duyar olduk: “İşimizi çok iyi bilmemize rağmen, süreçlerinizi yönetmekte sıkıntı yaşıyoruz”, “Müşterilerimizden gelen talepleri karşılamada zaman problemi yaşıyoruz”, “Ciromuz aynı kalmasına rağmen verimliliğimiz/karlılığımız geçen düşüyor”, “Rakiplerimiz bizden ilerde”, “Kalifiye eleman bulamıyoruz” gibi…

Bu firmaları içerden gözlemlediğimizde ise bazen üretim müdürü, bazen finans müdürü, bazen ar-ge elemanı, bazen muhasebeci, bazen insan kaynakları sorumlusu gibi çalışan yorgun yöneticiler ve motivasyonu düşük, huzursuz bir şekilde bir oraya bir buraya koşuşturan insanlar gözlemliyoruz.

Peki çözüm nerede?

Çözüm Kurumsallık; diğer bir deyişle; iş ile iş, iş ile insan ve insan ile insan arasındaki her türlü ilişkinin tanımlanması ve bunlara düzen getirilmesi olarak görmek mümkündür. Kısacası kurumsallaşma, İnsan-iş-teknoloji faktörlerini birleştiren, entegre eden bir sistemdir. Kurumsal Yaşam koçluğu ise, sektör bağımsız olarak şirketlerdeki bu İŞ-İNSAN ve TEKNOLOJİ süreçlerinin entegre edilmesi işidir.

Eğitim ana başlığında ise , kurumlara

  • İletişim
  • Kurum İçi İnovasyon Yönetimi
  • Yaratıcı Düşünme Teknikleri
  • Etkin Sunum Teknikleri
  • Kurum İçi Bilgi Yönetimi
  • Kurumsallaşma Yöntemleri
  • Lider – Yönetici farkı vb. Konularda indoor ve outdoor eğitim ve/veya seminerler vermek var.

Yönetim danışmanlığı, şirketlere ve özellikle KOBİ’lere ne gibi faydalar sağlar?

Yönetim Danışmanlığı kurumlara, strateji oluşturma aşamasından, genel yönetim, proje yönetimi, iş kurma, pazarlama, bilişim ve iletişim teknolojileri, satın alma ve malzeme yönetimi, üretim teknolojileri, insan kaynakları, mali ve finansal yönetim, halkla ilişikiler ve tanıtım,  kalite yönetimi, ar-ge vb. Yönetsel konulara kadar çok geniş alanda çok yönlü destek vermektedir.

Getirdiği farklı bakış ve tecrübe ile de kurumlara 3. Bir göz olmaktadır.

Peki, neden sizi tercih etmeliler? Diğer danışmanlık şirketlerinden farkınız ne?

Arya Akademi olarak bizler,  sadece ik, sadece kalite, arge, teknoloji vs. konuları penceresinden değil, bir bütün olarak bakabilmekte ve tüm bu süreçlerdeki veya departmanlardaki eksikleri ya da ihtiyaçları görebilmekte ve bunları tamamlayıcı bir yol haritası çizebilmektedir. Şirkete kurumsallık katmak, sürdürülebilir başarıyı sağlamak, yönetebilmeyi kolaylaştırmak amaçlı, içerde bir sistem oluşturarak, süreçleri tanımlayıp, insan kaynağı yönetiminin doğru kurgulanmasını sağlayarak ve en önemlisi şahıslara bağlı olan süreçleri otomatize edip, kurum içinde bir bilgi entegrasyonunu, ortak hafıza oluşturarak yapmaktadır. En önemlisi tüm bunları da teknoloji tabanında yaparak şirketlerde aksayan, dönmesinde sorun yaşayan 4.TEKERLEĞİN de dönmesini sağlayıp hız ve verimlilik arttırarak sağlamaktadır. Bu şekilde şirketler anlık fotoğraflarını ve en detaylı maliyetlerini yani kendi RÖNTGEN’lerini kolay bir şekilde görebilmektedirler.

Bunu da şimdiye kadar gerek üniversite öğretim görevliliğinden, gerek özel sektörde farklı kurumsal yapılardan getirdiğim ve getirdiğimiz tecrübelerimiz ile kısaca masanın her tarafında oturduğumuz için kolaylıkla çizdiğimiz yol haritası ile ve kurumun yetkilileri ile birlikte çalışarak kolaylıkla yapıyor ve böylece verimlilikleri kısa zamanda arttırabiliyoruz.

Pazarın genel değerlendirmesini yaparak geleceğiyle ilgili öngörülerinizi paylaşır mısınız?

Gerek YDD (Yönetim Danışmanları Derneği) olarak gerekse de bireysel danışman olarak sektörde bir bilinç ve bir iş disiplini oluşturmamız çok önemlidir. Ben hala bir çok şirketin hangi durumda danışmanlık hizmeti alması gerektiğini ve bu durumdaki kazanımlarının ne olacağını bilmediğini ve bizlerin bu konuyu yeteri kadar anlatamadığını düşünüyorum. Tabi burada devlet içinde YDD (Yönetim danışmanları Derneği) – PRODER (Profesyonel Danışmanlar Derneği) – KOSGEB – ITO – TOBB vb. Kurum kuruluşlar içinde sağlanamamış bir entegrasyon, sinerji eksikliğinin de bu olayın gelişimine çok önemli bir engel olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan ülkemizde Danışmanlık hizmetinin “Meslek Standartları” yine YDD’nin öncü çalışmaları ile daha yeni yeni oluşturulmaya başlamıştır.

Tüm bunlar maalesef pazarın büyümesinde birer engeldir ve aşılması gerekmektedir.

Hangi sektörler yönetim danışmanlığı hizmeti alıyor?

Yıllar göre gelişen, büyüyen ve karlılık oranları artan farklı sektörler olmakta dolayısıyla bu şirketlerin gerek eğitim ve gerekse de danışmanlığa ayırdığı bütçeler de aynı oranda artmaktadır. İnşaat, enerji, eğitim vb. Sektörlere göre kesin bir şey söylemek zor olsa da, Yönetim Danışmanlığı hizmeti alan müşteri profilinin son 3 (üç) senedeki dağılımını söylemek en azından mümkündür.

“Verimlilik Genel Müdürlüğü Danışmanlık ve Eğitim Dairesi Başkanlığından” alınan veriye göre son üç senedir danışmanlık hizmeti alan toplam müşterilerin

%20’si Kamu, %34,21’i KOBİ, %27,37’si BOİ (Büyük Ölçekli İşletme), %14,74’ü STK ve %3,68’i diğerdir.

Son olarak kısa ve uzun vadedeki hedeflerinizi paylaşır mısınız?

Arya Akademi olarak büyümek, daha çok firmayı kazandırmak, daha çok firma ile bu tecrübelerimizi paylaşmak; böylece Türkiye’nin büyümesine de katkıda bulunmak istiyoruz. Adımızdan yani Arya isminden de anlaşıldığı gibi ses getirmek istiyoruz.

Bizlerin bilgi güçleri ile şirketlerin, şirket sahiblerinin sektörel ve ticari güçlerini birleştirerek yüzyıllık ve uluslararası şirket oluşumlarına imzamızı atmak istiyoruz.

Bir Yorum Yazın

E-posta adresiniz gösterilmeyecek.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X